Uporaba pesticidov v kmetijstvu je eden največjih zločinov, ki jih je človek storil nad lastno vrsto ter okoljem (naravo). Znanstveni molk o škodljivosti pesticidov je pripomogel k več desetletij trajajoči moriji, ki je vplivala na zdravje ljudi in omogočila opustošenje okolja kot nobena moderna pogruntavščina.

Poleg pobijanja ciljnih organizmov – t. i. škodljivcev – pesticidi običajno zaidejo tudi na druga območja, kjer nemoteno uničujejo še druge žive organizme. Znanost nosi odgovornost za razširjenost pesticidov, saj se je kljub zavedanju, da so pesticidi nasledniki bojnih strupov, odločila za implementacijo v kmetijstvu.

Kapital in znanost sta na neki točki odločila, da je pametno, da s strupi pričnemo gojiti pridelek. Tako sta sprožila tiho in uničujočo vojno, ki se je pričela bojevati na naših krožnikih.

Konvencionalno kmetijstvo še danes sloni na uporabi strupov, s tem pa nepovratno škoduje zdravju ljudi, uničuje zemljo in spreminja biotsko raznovrstnost na našem planetu. Pesticide najdemo kot pogoste onesnaževalce v tleh, zraku, vodi in na neciljnih organizmih tudi v urbanih predelih.

Ko so enkrat tam, lahko nepovratno škodujejo tudi vsem t. i. neškodljivim rastlinam in živalim: od koristnih mikroorganizmov v tleh in rastlinam do žuželk, rib, ptic in drugih prostoživečih živali. In seveda tudi ljudem.

Uporaba pesticidov škoduje razvoju otrok, našemu zdravju in okolju. Preverite, zakaj kmetijska politika še vedno dovoljuje uporabo strupov za gojenje pridelka?

Kaj so pesticidi in čemu so namenjeni

Pesticidi ne škodujejo zgolj razvoju in zdravju otrok, pač pa škodujejo tudi odraslim, okolju, živalim, mikroorganizmom … Pesticidi so snovi ali mešanice snovi, ki so zasnovane posebej za ubijanje ali zatiranje drugega živega organizma. Ti živi organizmi so lahko žuželke (insekticidi), rastline in plevel (herbicidi), glive oz. plesni (fungicidi), glodavci (rodenticidi), polži (limacidi), gliste (nematocidi), virusi (viricidi) …

Že samo ime pesticid nam pove vse o njegovi učinkovitosti: v latinščini beseda »pestis« pomeni kuga, »cid« oz. »cidium« pa umoriti ali ubijati.

Visok odstotek delavcev na poljih, ki jih škropijo s pesticidi, zboleva za težkimi, neozdravljivimi boleznimi. 

Po uradni razlagi Organizacije za prehrano in kmetijstvo (FAO) so pesticidi namenjeni preprečevanju, uničevanju ali nadzorovanju kateregakoli živega organizma, ki ga človek smatra kot škodljivca. FAO v to škodljivo skupino uvršča prenašalce človeških ali živalskih bolezni, neželene vrste rastlin ali živali, ki povzročajo škodo ali na kateri drugi način ovirajo proizvodnjo, obdelavo, shranjevanje, transport ali prodajo hrane.

Pesticidi škodujejo razvoju in zdravju otrok

Danes so otroci bolj bolni v primerjavi s prejšnjimi generacijami, ugotavlja severnoameriška mreža nevladnih organizacij Pesticide Action Network (PAN). Razlogov, da imajo otroci vse več težkih oblik bolezni – od raka in avtizma, prirojenih napak, astme, širokega spektra otroških bolezni do različni motenj – je več. A ocena PAN, podkrepljena z znanstvenimi ugotovitvami, pušča le malo prostora za dvom: pesticidi so eden od ključnih dejavnikov tega stanja.

Nekaj znanstvenih dejstev o škodljivosti pesticidov

Poglejmo si nekaj znanstvenih ugotovitev, ki uporabo pesticidov povezujejo neposredno z boleznimi otrok ali težavami in motnjami v razvoju.

  • Znanstveni dokazi nakazujejo, da izpostavljenost otrok pesticidom škoduje strukturi in delovanju njihovih možganov ter živčnemu sistemu. Nevrotoksični pesticidi naj bi prispevali k naraščajočim stopnjam pomanjkanja pozornosti / hiperaktivnosti, avtizmu, vsesplošnemu upadanje inteligenčnega kvocienta (IQ) otrok in drugih merljivih kognitivnih funkcij.
  • Izpostavljenost pesticidom pripomore k številnim značilnim zdravstvenim boleznim in stanjem, vključno z različnimi oblikami raka, prirojenimi napakami in prezgodnjo puberteto. Dokazi o povezavah prav določenih vrst raka pri otrocih so še posebej močni.
  • Nove znanstvene ugotovitve kažejo, da pesticidi lahko pomembno prispevajo k trenutni epidemiji otroške astme, debelosti in diabetesa.
  • Celo izredno nizka raven izpostavljenosti pesticidom lahko zelo škoduje zdravju, zlasti med nosečnostjo in v zgodnjem otroštvu.[i]

Kako preprečiti težave v razvoju in pomagati otrokom?

Če želite svojega otroka obvarovati pred zdravstvenimi težavami in motnjami v razvoju, mu zagotovite ekološko (organsko, bio) in lokalno pridelano hrano. Najdite lokalnega kmeta ali še bolje, sami pričnite s pridelovanjem vrtnin. Sadje in zelenjava naj bosta pridelana na naraven način, s tem pa ne boste pomagali samo svojemu otroku, pač pa tudi zemlji (prsti), ki jo pesticidi in druge nevarne snovi nepovratno uničujejo.

Otroci naj se čim več gibljejo na svežem zraku, ukvarjajo naj se s športom ali drugimi rekreativnimi dejavnostmi, ki zahtevajo od njih napor, saj razvijajoče otroško telo to potrebuje in zahteva.

Bodite tisti, ki sprejema najboljše odločitve za svojega otroka, saj jih v vašem imenu ne bo nihče. To je vaša odgovornost in dolžnost. Poleg obilo ljubezni, razumevanja, spodbude in vzgoje, potrebuje otrok tudi vzor, ki mu bo v pomoč pri sprejemanju odločitev v odraslosti. Zato bodite vzor svojemu otroku v obdobju, ko vas najbolj potrebuje.

Viri

James R. Roberts, Erin H. Dawley in J. Routt Reigart, Children’s low-level pesticide exposure and associations with autism and ADHD: a review, Pediatric Research, Vol. 85, oktober 2018, str. 234–241. https://www.nature.com/articles
/s41390-018-0200-z
.

Brenda Eskenazi idr., PON1 and neurodevelopment in children from the CHAMACOS study exposed to organophosphate pesticides in utero, Environmental health perspectives, Vol.118, št. 12, december 2010, str. 1775–81. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
/21126941/
.

Carissa M Rocheleau, Paul A Romitti in Leslie K Dennis, Pesticides and hypospadias: a meta-analysis, Journal of pediatric urology, Vol. 5, št. 1, februar 2009, str. 17–24. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
/18848807/
.

Lise Aksglaede idr., Recent decline in age at breast development: the Copenhagen Puberty Study, American Academy of Pediatrics, Vol. 123, št. 5, maj 2009, str. 932–939. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
/19403485/
.

Susan E Carozza, Bo Li, Kai Elgethun, Ryan Whitworth, Risk of childhood cancers associated with residence in agriculturally intense areas in the United States, Environmental health perspectives, Vol. 116, št. 4, april 2008, str. 559–65. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
/18414643/
.

Antonio F Hernández, Tesifón Parrón in Raquel Alarcón, Pesticides and asthma, Current opinion in allergy and clinical immunology, Vol 11, št. 2, april 2011, str. 90–96. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
/21368619/
.

Opombe

[i] Več o raziskavah in vplivu pesticidov na zdravje in razvoj otrok v dokumentu organizacije Pesticide Action Network (PAN) z naslovom A Generation in Jeopardy: How pesticides are undermining our children’s health & intelligence, na https://www.panna.org/sites/
default/files/KidsHealthReport
Oct2012.pdf
.