Eden od zelo pomembnih kriterijev zdrave prehrane je vidik pridelave. Torej, na kakšen način je bila pridelana naša hrana. Sodobno konvencionalno (intenzivno) kmetijstvo proizvaja hrano, obteženo s pesticidi in s pomočjo mineralnih gnojil, ki nepopravljivo škodujejo rodovitnosti zemlje, zdravju in življenju. Redna uporaba omenjenih sredstev za seboj pušča opustošenje prsti, ki postane nerodovitna, zbita in mrtva.

Konvencionalno kmetijstvo je z uporabo umetnih mineralnih gnojil (dušika in fosforja v njih) povzročilo rast in obilnost pridelka, a tudi njegovo prehranjenost, zaradi česar so rastline in pridelek postale manj odporne in bolj dovzetne za bolezni in škodljivce ter druge vplive okolja.

Rešitev je konvencionalno kmetijstvo našlo v pesticidih (herbicidi, fungicidi, insekticidi …), ki so jih pričeli uporabljati za varstvo ranljivih rastlin in pridelka. Tako je konvencionalno kmetijstvo nadvladalo dobo ekološkega kmetovanja, uporaba fitofarmacevtskih sredstev (pesticidi) pa je na dolgi rok uničila življenje pod in nad tlemi.

Doba umetnih gnojil in pesticidov je zmanjšala biotsko raznolikost življenja, v zemlji (in nad njo) pa naglo ubila celotno paleto (mikro)življenja: od poljskih rož in rastlin, deževnikov, pajkov, mokric, pršic do mikroorganizmov …

Danes so celo deževniki ogrožena vrsta. V Nemčiji, denimo, je kar 65 % od 43 raziskanih vrst deževnikov opredeljenih za redke do izredno redke vrste. Kar je nepredstavljiv podatek za prihodnost, saj iztrebki deževnikov vsebujejo kar 5x več magnezija in dušika, 7x več fosforja in kar 11x več kalija, kot ga vsebuje dobra vrtna zemlja.

Poleg tega, da konvencionalno kmetijstvo škoduje življenju in ekosistemom, pa porablja več energije na enoto pridelka in končnega izdelka ter onesnažuje podtalnico in druge vodne vire.

Hrana pridelana na konvencionalen način je osiromašena biotsko aktivnih snovi in mikroelementov ter vsebuje več strupov in nitratov, ki neposredno škodujejo našemu zdravju. Veliko razlogov torej, da se odločimo za sonaravno ali ekološko pridelano hrano.

Sonaravna ali ekološka pridelava hrane

Sonaravnost upošteva zakone narave in vse njene vidike življenja ter poskuša povsem odpraviti ali v največji meri zmanjšati vpliv na okolje v najširšem smislu, s smotrno (upo)rabo naravnih virov.

Ekološka pridelava pa je oblika kmetovanja, katere cilj je pridobivanje hrane z uporabo naravnih snovi in procesov (brez uporabe mineralnih gnojil, kemično-sintetičnih sredstev za varstvo rastlin in gensko spremenjenih organizmov) ter s tem omejeno in v čim manjši meri vplivati na okolje.

Posebna veja ekološkega kmetijstva pa je t. i. miroljubno kmetijstvo, ki je v svojem bistvu najbolj zavezano naravi in okolju, saj za gnojenje polj ne uporablja hlevskega gnoja, niti gnojil, pridobljenih iz mrtvih rejnih živali, [i] predvsem pa ne izkorišča živali v nobeni obliki: ne za živinorejo niti mlekarstvo.

Kljub vsebinski podobnosti pa termina »sonaravna pridelava« in »ekološka pridelava« nista sinonima. Sonaravna pridelava je širši pojem. To pomeni, da je ekološka pridelava [ii] vrsta sonaravne pridelave, ali drugače: ekološko kmetijstvo je vrsta sonaravnega kmetijstva.

In takšno kmetijstvo je človeštvo poznalo vse do konca 19. stoletja, ko so se pojavila prva mineralna gnojila. Kasneje je kemična industrija bojne pline iz prve svetovne vojne razvila v snovi, ki jih poznamo pod imenom pesticidi (insekticidi, herbicidi …) – za vzgojo rastlinskih sort, namenjenih naši prehrani in hrani za (rejne) živali.

Podpora ekološkim kmetovalcem je pomembna ne samo zaradi učinkov ekološke hrane na naše zdravje, pač pa tudi zaradi omejenega vpliva, ki ga ima takšno kmetovanje na okolje in naravo. Če res želimo ohraniti bogastvo, raznolikost in pestrost vseh oblik življenja našim zanamcem, moramo biti pametnejši, predvsem pa v svojem delovanju bolj sočutni in obzirni.

Zdrava prehrana ni nujno komplicirana ali zahtevna! Spoznajte model 5s – zdravo prehranjevanje v najosnovnejši in najmanj predelani obliki.

Še nekaj prednosti ekološko pridelane hrane

 • Sveže, ekološko pridelano sadje vsebuje v poprečju več vitaminov, mineralov, encimov in ostalih mikro hranil, v primerjavi z industrijsko pridelanim sadjem.
 • Ekološko pridelana hrana vsebuje več antioksidantov (polifenolov), katere povezujejo z zmanjšanjem tveganja za nastanek kroničnih bolezni.
 • Način prehranjevanja, ki temelji na zdravi ekološki prehrani, dokazano manj izpostavlja potrošnike tistim pesticidom, ki so povezani z boleznimi.
 • V listnati zelenjavi (špinača, zelena solata, blitva), pridelani na ekološki način, so bile najdene višje koncentracije vitamina C v primerjavi z zelenjavo, pridelano na konvencionalen način.
 • Raziskave so ugotovile večjo vsebnost skupnih fenolov [iii] v ekološko pridelani hrani, v primerjavi s hrano, pridelano na konvencionalen način. Fenoli so pomembni antioksidanti, ki nas varujejo pred oksidativnim stresom in s tem preprečujejo in zdravijo bolezni.
 • Potrjeno je, da zmanjšana uporaba pesticidov vpliva na povečanje fenolnih snovi v rastlini.
 • Ekološko kmetovanje prideluje živila visoke prehranske vrednosti.
 • Ekološka pridelava deluje v prid Naravi in okolja ter z načinom kmetovanja pomaga ohranjati biotsko raznovrstnost in raznolikost življenja (divjih) živali.
 • Ekološka pridelava poskuša ohranjati in povečati rodovitnost zemlje ter v čim večji meri uporabljati obnovljive vire.
 • Ekološko pridelana hrana ni dražja od industrijsko pridelane hrane, saj moramo upoštevati tudi stroške za odpravljanje posledic uporabe kmetijskih kemikalij (zastrupljanje vode, prsti …).
 • Hrana, pridelana na sonaraven oz. ekološki način, je edina, ki ohranja rodovitnost prsti, neokrnjenost in biotsko raznovrstnost narave in čisto pitno vodo.

Viri

Maria A. Tsiafouli, Elisa Thébault idr., Intensive agriculture reduces soil biodiversity across Europe, Global Change Biology, 22. september 2014,  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
pdf/10.1111/gcb.12752
.

Bienensterben & Bodenleben – Ursache & Wirkung, Edi Maurer, You Tube, 15. november 2017, https://www.youtube.com/watch?v=G2CLhPwtlVw.

Walter J. Crinnion, Organic Foods Contain Higher Levels of Certain Nutrients, Lower Levels of Pesticides, and May Provide Health Benefits for the Consumer, Alternative Medicine Review, Vol. 15, št. 1, april 2010, str. 4 – 12. Dosegljivo na https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/20359265
.

Ekološko, biološko, organsko, sonaravno, Lektorsko društvo Slovenije, https://www.lektorsko-drustvo.si/
zunanje-sodelovanje/
ekoloko-bioloko-organsko-sonaravno
.

Joel Forman in Janet Silverstein, Organic Foods: Health and Environmental Advantages and Disadvantages, American Academy of Pediatrics, Vol. 130, št. 5, november 2012, https://pediatrics.aappublications.org/
content/130/5/e1406.short
.

Janja Klemenčič, Hruške za zdravje – pomen sekundarnih metabolitov. Ljubljana 2010. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/du1_klemencic_janja.pdf.

Marcin Barański, Dominika Średnicka-Tober idr., Higher antioxidant and lower cadmium concentrations and lower incidence of pesticide residues in organically grown crops: a systematic literature review and meta-analyses, British Journal of Nutrition, Vol. 112, št. 5, 14. september 2014, str. 794 – 811. Dosegljivo na https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/higher-antioxidant-and-lower-cadmium-concentrations-and-lower-incidence-of-pesticide-residues-in-organically-grown-crops-a-systematic-literature-review-and-metaanalyses/33F09637EAE6C4ED119E0C4BFFE2D5B1.

Opombe

[i] Pri klasičnem ekološkem kmetijstvu je denimo dovoljena ali celo priporočena uporaba različnih gnojil, pridobljenih iz mrtvih rejnih živali: roženo gnojilo iz rogov in kopit zaklanih parkljastih živali z dodatki kože, mesa in kosti, krvna moka, moka iz perja, ki se nabira pri klanju perutnine z dodatki kože in umazanije iz hleva, moka iz mesa in kosti iz zmletih stranskih produktov pri klanju …

[ii] V slovenski in evropski zakonodaji se običajno uporablja termin ekološka pridelava, kar vključuje tudi termina organska in biološka pridelava, čeprav ne gre za povsem iste pojme.

[iii] Prehrana, ki vsebuje veliko fenolov, prispeva k zaviranju in zdravljenju rakastih obolenj ter bolezni srca in ožilja.